Omsorg siden 1978

Hvem er vi?

Fritia AS har siden 1978 gitt støtte og omsorg til barn, unge, voksne og deres pårørende. Alt tilpasset hver enkelt omsorgsmottakers styrker, evner og ønsker.

Under fanen våre tjenestetilbud kan du lese mer om hva vi kan gjøre for deg og dine.

Vår kompetanse, din trygghet.

Hvorfor velge fritia som samarbeidspartner?

Tjenestene vi i Fritia har er alle basert på et ønske om å møte hver enkelt deltager og familienes behov og ønsker. Klikk deg inn og les om våre tjenester og innsatsområder.

I Fritia har vi et fagteam som består av lege, sykepleier, klinisk sosionom, spesialpedagog, pedagog, vernepleier og jurist. 

Vår kompetanse, din trygghet. Etter snart 50 år med drift har vi tilegnet oss mye erfaring og riktig kompetanse.