Ungdomsrettet miljøarbeid

Alle barn og unge fortjener å vokse opp i et trygt og godt miljø. Et av våre innsatsområder er å utvikle vår ungdomssatsning! Vi i Fritia skaper gode ungdomsmiljøer hvor ungdom trives og er trygge. 

En dedikert leverandør til vanskeligstilte ungdom

Fritia er en dedikert leverandør av omsorgstjenester til vanskeligstilt ungdom. Vi er opptatt av å hjelpe ungdom som sliter med en rekke utfordringer i livet. Dette inkluderer blant annet utenforskap, kriminelle miljøer, misbruk av rusmidler, psykiske helseproblemer, barnevernsinngrep og vanskelige hjemmeforhold.

Hver enkelt ungdom skal få riktig hjelp, så tidlig som mulig for å oppnå en god livssituasjon med varig endring og vekst. Det er et klart mål hos oss at tiltaket skal være med å forebygge institusjonsplassering av ungdom.

Individuell tilnærming

Vi i Fritia er opptatt av å skape en trygg, inkluderende og støttende atmosfære for ungdommene vi jobber med. Dette slik at de kan utvikle seg og lære å håndtere livets utfordringer på en positiv måte. Vi ser betydningen av individuell tilnærming og personlig tilpassede planer for hver enkelt ungdom. Vi arbeider tett med både ungdommen selv og deres støttespillere for å skreddersy tjenestene våre til deres behov og mål, og utvikle en helhetlig tilnærming for å oppnå suksess.

Fritia tilbyr en rekke tjenester for ungdom i alle aldre, inkludert omsorgstjenester for de som trenger et trygt sted å bo, rådgivning og terapi for å takle mentale helseutfordringer. Vi vil også støtte ungdommene med hjelp til å fullføre utdanningen sin og planlegge for fremtiden.

Tett, tilgjengelig og fleksibelt samarbeid

Vi forstår at ungdom som havner i en vanskelig livssituasjon ofte trenger mer enn bare tjenester fra oss. Derfor jobber vi også tett med familiene, skolene og samfunnet rundt ungdommene for å skape et støttende nettverk og sikre at alle har den hjelpen de trenger for å lykkes.

Vårt fokus er å tilby tjenester som er tilgjengelige og fleksible. Vi har team som er tilgjengelige døgnet rundt, vi har nødboliger og tilbyr mobile tjenester for å sikre at våre tjenester kan nås av så mange som mulig. Vi er forpliktet til å gjøre det enklere og mer praktisk for ungdommer å få tilgang til hjelp og støtte når de trenger det mest. Vi vil alltid arbeide for å gi dem de beste mulighetene for å overvinne hindringer og leve et lykkelig og vellykket liv.

Ungdom kan ha ulike utfordringer og mål, vi legger stor vekt på å bygge tillit og forståelse med hver ungdomen slik at vi kan hjelpe dem med å håndtere utfordringene sine og oppnå en bedre livskvalitet.

Vi er her for å gi de ressurser og verktøy som trengs for å lykkes og finne en meningsfylt vei fremover.