Kulturelt tilpasset tilbud

Helse og omsorg er en personlig opplevelse. I Fritia tilbyr vi helhetlig omsorg. Vi jobber hardt for å tilpasse våre tjenester til de individuelle behovene til hver enkelt av våre deltagere. Vi er opptatt av å tilby likeverdige og inkluderende tjenester til alle, og vi vil jobbe hardt for å sikre at våre helse- og omsorgstjenester er tilpasset minoritetsgrupper.

Kulturelle og religiøse faktorer

Kulturelle og religiøse faktorer kan spille en stor rolle i en persons liv, identitet og verdier. Når en person mottar helse – og omsorgstjenester kan det være avgjørende at de føler seg respektert og anerkjent for sin kulturelle og religiøse bakgrunn og praksis. I Fritia mener vi at å gi omsorg som tar hensyn til en persons kulturelle og religiøse tilhørighet kan bidra til å opprettholde deres verdighet og integritet. Et kulturelt og religiøst omsorgstilbud er viktig for individer som mottar helse- og omsorgstjenester.

Vi har dedikerte helsepersonell og omsorgsgivere som har spesialisert seg på å håndtere og forstå ulike kulturelle bakgrunner og verdier. Dette slik at de kan gi omsorg og støtte i tråd med hver enkelt deltagers ønsker og verdier.

 Vi tilbyr en rekke ulike tjenester. Dette inkluderer avlastning, botilbud, BPA, personlig pleie, medisinsk oppfølging, hjemmehjelp og støtte til daglige aktiviteter. Vi jobber tett med deltageren, og deres familie for å utvikle en individuell omsorgsplan som tar hensyn til deltagerens unike kulturelle og språklige behov. Vi tilbyr blant annet ansatte med samme kulturelle bakgrunn, tolketjenester, tilpassede matvalg og tilrettelegging for kulturelle aktiviteter og tradisjoner.
 

Vi jobber også tett med lokale minoritetsgrupper for å identifisere spesifikke behov og utfordringer innen helse- og omsorgssektoren som påvirker minoritetsgrupper. Dette hjelper oss med å tilby mer effektive og tilpassede tjenester som oppfyller deres behov.

Vi mener at å tilby kulturelt tilpassede tjenester er avgjørende for å gi den beste omsorgen til våre deltagere. Vi er stolte av å tilby en omsorgsopplevelse som ikke bare er tilpasset individuelle behov, men også er respektfull og sensitiv overfor hver enkelt individs kulturelle bakgrunn og verdier.