Barneverntjenester

Fritia er en dedikert leverandør av barnevernstjenester som fokuserer på å gi barn og unge den omsorgen og støtten de trenger for å ha en trygg og god hverdag.

Barneverntjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, inkludert avlastning, nødbolig, ettervern, botrening og opphold i egne boenheter for både korte og lengre perioder.

Vi samarbeider tett med alle nødvendige offentlige instanser og har lang erfaring med tverrfaglig arbeid.

Vårt erfarne team av fagpersoner er spesialisert på å jobbe med barn og unge som har vært utsatt for utfordrende livssituasjoner. Vi er opptatt av å bygge sterke relasjoner med deltagerne våre.

Vi tror på å gi barn og unge en trygg og stabil omsorgssituasjon, samt verktøyene og ressursene de trenger for å lykkes i livet. Vårt ultimate mål er å sikre at alle barn og unge som vi jobber med får muligheten til en trygg overgang til voksenlivet.